doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.

vedúci katedry, vedúci Cisco sieťovej akadémie

ResearchGate Google Scholar LinkedIn Scopus Web of Science orcid.logo.icon Publons RB-354 pavel.segec@fri.uniza.sk 041 5134323

Výučba: počítačové siete 1, 2 a 3; projektovanie sietí 1 a 2, bezpečnosť informačných sietí, komunikačné technológie, projekt 1, 2 a 3, pokročilé smerovanie v informačno-komunikačných sieťach, pokročilé prepínanie v informačno-komunikačných sieťach.
Výskum: smerovanie v IP sieťach, protokoly, technológie a služby IP sietí, multimediálne komunikačné platformy nad SIP, konvergované siete, ich architektúry, protokoly a služby (NGN/IMS), cloud a NFV, bezpečnosť počítačových sietí.

Docasny popis

Záverečné práce

Predmety

[BIS] Bezpečnosť informačných systémov

Prečítajte si viac

[BP] Bakalársky projekt

Prečítajte si viac

[DP] Diplomová práca

Prečítajte si viac

[KT] Komunikačné technológie

Prečítajte si viac

[Proj1] Projekt 1

Prečítajte si viac

[Proj2] Projekt 2

Prečítajte si viac

[Proj3] Projekt 3

Prečítajte si viac

[PRS1] Projektovanie sietí 1

Prečítajte si viac

[PRS2] Projektovanie sietí 2

Prečítajte si viac

[PS1] Počítačové siete 1

Prečítajte si viac

[PS2] Počítačové siete 2

Prečítajte si viac

[PS3] Počítačové siete 3

Prečítajte si viac

[RBI] Riešenie bezpečnostných incidentov

Prečítajte si viac